Izglītības procesa administrēšanas sistēma (IPAS) paredzēta Valsts Policijas koledžas izglītības procesa - pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu, arodizglītības programmu, pieaugušo neformālās izglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, kā arī mācību darba vietās administrēšanai, pārraudzībai, organizēšanai u.tml. Šīs sistēmas lietotāji ir Valsts policijas koledžas administrācijas, struktūvienību darbinieki, pedagogi, kā arī izglītojamie.

E-mācību process Valsts Policijas koledžā tiek īstenots ar brīvkoda programmatūras Moodle palīdzību.
Lai autorizētos e-mācību vidē, ejiet uz šo adresi: https://e-studijas.vp.gov.lv/moodle!

 
Sveicināti! Lūdzu ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli.
LIETOTĀJA VĀRDS:
PAROLE: